top of page

QURAN SURƏLƏRİ

Yasin surəsi
00:00 / 17:12
Fəlak surəsi
00:00 / 00:21
İhlas surəsi
00:00 / 00:57
Fatihə surəsi
00:00 / 00:30
Nas surəsi
00:00 / 00:43
Ayati kürsü surəsi
00:00 / 01:09
bottom of page