top of page

Sultanov Yavər
Hüsü oğlu
14.12.1941 – 04.05.2015

Cəlilabad rayonunda anadan olub.

Foto

Həyat hekayəsi

Sultanov Yavər Hüsü oğlu Cəlilabad rayonunun tarixində və onu tanıyanların qəlbində parlaq iz qoymuşdur. O, 14 dekabr 1941-ci ildə Cəlilabad rayonunun Xanagah kəndində anadan olmuşdur, təhsil və zəhmətin yüksək qiymətləndirildiyi bir ailədə böyümüşdür.
Yavər Sultanov evli idi və dörd övladı var idi – iki qızı və iki oğlu. Onun ailəsi hər zaman onun üçün dayağ və ilham mənbəyi olmuşdur.
1966-cı ildə Yavər Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir, burada kimya-biologiya fakültəsində təhsil almışdır. Elmə olan həvəsi və biliyə can atması tezliklə nəticə vermişdir – 1976-cı ildə o, bioloji elmlər namizədi dərəcəsini almışdır ki, bu da onun elmi karyerasında mühüm nailiyyət olmuşdur.
1981-ci ildə Yavər Sultanov Ali Partiya Məktəbini bitirmişdir, bu da ona idarəetmə və siyasət sahəsində biliklərini möhkəmləndirməyə imkan vermişdir. Bu biliklər sayəsində o, uğurlu rəhbər və ictimai xadim olmuşdur.
Yavər Sultanovun Cəlilabad rayonunun inkişafına verdiyi mühüm töhfələrdən biri üzümçülük və şərabçılıq texnikumunun təsis olunması olmuşdur. Bu texnikum kənd təsərrüfatının inkişafında və regionda ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında mühüm rol oynamışdır. Yavər Sultanov bu təhsil müəssisəsinin inkişafına çox vaxt və səy sərf edərək, gənc mütəxəssislərə öz bilik və təcrübəsini ötürmüşdür.
Cəlilabad rayon Komitəsində şöbə müdiri işləyərkən Yavər Sultanov rayonun sosial və iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Onun zəhmətsevərliyi, peşəkarlığı və işinə sədaqəti yüksək qiymətləndirilmiş və o, çoxsaylı orden, medal və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir.
Yavər yalnız peşəkar nailiyyətləri ilə deyil, həm də şəxsi keyfiyyətləri ilə tanınan və sevilən bir insan olmuşdur. Onun yüksək mənəvi dəyərləri, insanlarla olan münasibəti və şəxsi keyfiyyətləri onu həmkarları və dostları arasında hörmət və sevgi ilə xatırlanmağa səbəb olmuşdur.
Yavərin ailəsinə və dostlarına olan bağlılığı da onun şəxsi keyfiyyətlərinin bir göstəricisidir. O, ailəsini çox sevirdi və hər zaman onların rifahını düşünürdü. Dostlarına qarşı isə sadiq və etibarlı idi. Onun dostları hər zaman onun dürüstlüyünə və səmimiyyətinə güvənə bilərdilər.
Yavər Xusi oğlu Sultanov 4 may 2015-ci il tarixində ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişməsi, hər kəsi dərin kədərə boğdu. Yavər Sultanovun vəfatı, onunla çalışanlar və onu tanıyanlar üçün böyük bir sarsıntı oldu. O, Cəlilabad rayon qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
Yavər Sultanovun həyatı və fəaliyyəti gələcək nəsillər üçün nümunə olaraq qalır. Onun elmə, təhsilə və doğma rayonunun inkişafına verdiyi töhfələr uzun müddət yaddaşlarda yaşayacaqdır. Onun həyatı insanlara xidmətə və cəmiyyətin inkişafına həsr edilmişdir və onun irsi onun yolunu davam etdirənlər üçün ilham mənbəyi olmağa davam edir.
Allah rəhmət eləsin.

bottom of page